Tarptautinis projektas „Grundtvig mokymosi partnerystei“

Nuo 2010 m. rugpjūčio 1 d. iki 2012 m. liepos 31 d. Aukštelkės socialinės globos namai pagal mokymosi visą gyvenimą programą dalyvauja „Grundtvig mokymosi partnerystei“ projekte, kurio pavadinimas „Kiekvienas paveikslėlis pasakoja savo istoriją“.

Šis projektas tai bendradarbiavimas tarp Vizualinio Meno ir Teatro Grupių aplink Europą, norint ištirti socialinės integracijos bendravimo potencialą skirtingoms kultūroms ir bendruomenėms per vizualinį istorijų pasakojimą. Projektas tyrinės ir identifikuos kaip neverbalinė kūrybinė veikla pvz. drama, pasirodymai, vizualinis menas, judėjimas ir muzika, gali būti panaudoti siekiant pagerinti nuskriaustų ir neįgalių žmonių gyvenimą visoje Europoje.

Projektas parodys kaip besimokantieji gali pritaikyti įgytus naujus meninius įgūdžius dirbdami su pažeidžiamomis grupėmis savo organizacijose ir skleisdami informaciją kituose organizacijose.

Projekto idėja ir tikslai

Projekto idėja kilo iš noro, kad organizacijų darbuotojai išmoktų naujų metodų kaip pašalinti kliūtis, su kuriomis susiduria asmenys turintys psichikos sutrikimų ir mokymosi negalią. Dažniausiai tokie asmenys nemoka daryti sprendimų, yra nepasitikintys savimi, neturi individualumo. Siekiant įveikti šias kliūtis šiems žmonėms reikia efektyvesnio bendravimo, kuris padėtų jiems įgyti naujų įgūdžių, susijusių su nepriklausomu sprendimų ir pasirinkimų priėmimu.

Tikslai:

 

  1. Ištirti ir plėtoti kryptis kaip kūrybiškai dirbti su suaugusiais iš socialinės atskirties grupių ir kaip tikslingai ugdyti pasitikėjimo savimi, savigarbos ir bendravimo įgūdžius šiems asmenims.
  2. Pridėti vertės egzistuojančiai praktikai kaip reikia dirbti su psichikos sutrikimų ir mokymusi negalią turinčiais asmenimis.
  3. Pasitelkiant kūrybiškumą ugdyti šių asmenų savarankišką mastymą, atitolinant juos nuo institucinio mąstymo.
  4. Padidinti dalyvių neverbalinius komunikacijos įgūdžius taip, kad jie geriau suprastų gestų kalbą, vaizdo ir balso tono reikšmę.
  5. Skatinti saviraišką, tapatybę, individualumą ir darbuotojų dirbančių su šiais asmenimis suvokimą suprasti šių žmonių asmeninius poreikius.
2010 rugpjūčio 1 / Projektai

Tarptautinis projektas „Grundtvig mokymosi partnerystei“

Tarptautinis projektas „Grundtvig mokymosi partnerystei“

Tarptautinis projektas „Grundtvig mokymosi partnerystei“