Įgyvendintas projektas „Aukštelkės socialinės globos namų pastatų (skalbyklos) rekonstrukcija“

Aukštelkės socialinės globos namai 2013-08-13 d. baigė įgyvendinti skalbyklos pastato rekonstrukcijos projektą. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2012 m. rugpjūčio 13 d.

Projekto įgyvendinimo metu suremontuotas Aukštelkės socialinės globos namų pastatas (skalbykla), kuris naudojamas socialinių paslaugų teikimui. Rekonstruotoje skalbykloje Europos Sąjungos lėšomis apšiltinta apie 450kv m. stogo, apie 328,45 kv.m sienų, apie 103 kv.m cokolio, atstatyta apie 80kv.m nuogrindos, atnaujinta šildymo ir įrengta vėdinimo sistema.

Projekto įgyvendinimo rezultate sukurti produktai ir pasiekti rezultatai bus naudojami didinant energetikos vartojimo efektyvumą. Planuojama, kad atnaujintose viešosios paskirties pastatuose bus sutaupyta 0,04 GWh energijos.

Atlikti darbai Aukštelkės socialinės globos namams leis ne tik taupyti sunaudojamą energiją, bet ir pagerins pastato būklę, estetinį vaizdą ir jo vertę, prailgins pastato gyvavimo trukmę. Efektyvus energijos naudojimas įstaigai suteiks galimybę racionaliau organizuoti globos namų veiklą ir didžiąją dalį savo disponuojamų resursų nukreipti į paslaugų kokybę, to pasekoje bus sukurtos geros emocijos ir saugi aplinka jos gyventojams ir darbuotojams.

2013 rugpjūčio 13 / Projektai

Įgyvendintas projektas „Aukštelkės socialinės globos namų pastatų (skalbyklos) rekonstrukcija“

Įgyvendintas projektas „Aukštelkės socialinės globos namų pastatų (skalbyklos) rekonstrukcija“

Įgyvendintas projektas „Aukštelkės socialinės globos namų pastatų (skalbyklos) rekonstrukcija“