Aukštelkės pensionato gyvenamųjų korpusų renovacija, apšiltinant išorines atitvaras

2009 m. balandžio 14 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra ir Aukštelkės pensionatas pasirašė finansavimo sutartį projektui „Aukštelkės pensionato gyvenamųjų korpusų renovacija, apšiltinant išorines atitvaras“.
Projekto įgyvendinimas finansuojamas iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“. Pagal šią priemonę skiriamos paramos tikslas – mažinti viešosios paskirties pastatuose suvartojamos energijos sąnaudas.
Įgyvendinant projektą siekiama padidinti energijos vartojimo efektyvumą Aukštelkės pensionate, optimaliai išsprendžiant įstaigos pastatų šilumos išsaugojimo bei būklės pagerinimo problemas. Pensionato gyvenamųjų pastatų išorės atitvaros bus modernizuotos, apsaugotos nuo ardančio atmosferos poveikio, pagerės patalpų mikroklimatas, kas užtikrins tinkamas gyvenimo sąlygas pensionato gyventojams ir personalui.
Įgyvendinus projekto veiklas bus pagerinta ne tik pensionato pastatų fizinė būklė, estetinis vaizdas, jų atitikimas nustatytoms higienos normoms, taip pat bus sudarytos galimybės sumažinti tinkamam pastatų mikroklimatui palaikyti reikalingos energijos suvartojimą, padidinti jos vartojimo efektyvumą. Padidėjus energijos vartojimo efektyvumui, sutaupytos lėšos galės būti panaudotos pensionato materialinės bazės gerinimui, gyventojų socialinėms reikmėms tenkinti.
Projekto įgyvendinimui skirtas 685022 Lt finansavimas. 2009 m. Rugsėjo mėnesį pasirašyta rangos darbų sutartis, projekto metu numatytoms veikloms įgyvendinti. Pensionato pastatų išorinių atitvarų apšiltinimo darbus planuojama baigti iki 2009 Gruodžio mėnesį.
Viešosios paskirties pastatų energetinio efektyvumo didinimas yra viena iš penkių Vyriausybės Ekonomikos skatinimo plano dalių.

2009 balandžio 14 / Projektai

Aukštelkės pensionato gyvenamųjų korpusų renovacija, apšiltinant išorines atitvaras

Aukštelkės pensionato gyvenamųjų korpusų renovacija, apšiltinant išorines atitvaras

Aukštelkės pensionato gyvenamųjų korpusų renovacija, apšiltinant išorines atitvaras