Socialinės globos kaina

Ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos kaina vienam asmeniui:

  1. Socialinės globos kaina per mėnesį 1 asmeniui besunkios negalios – 640, 00 Eur;
  2. Socialinės globos kaina per mėnesį 1 asmeniu su sunkia negalia – 706,00 Eur.

Laikino atokvėpio įstaigoje kaina vienam asmeniui:

  1. Mėnesiui be sunkios negalios – 640,00 Eur;
  2. Mėnesiui su sunkia negalia – 706,00 Eur.

Laikino atokvėpio įstaigoje kaina vienam asmeniui už parą:

  1. Asmeniui be sunkios negalios – 21,04 Eur;
  2. Asmeniui su sunkia negalia – 23,21 Eur.

Socialinės globos kaina

Socialinės globos kaina

Socialinės globos kaina