Lietuvos socialinių darbuotojų diena

Lietuvos socialinių darbuotojų diena

Gerbiamieji socialiniai darbuotojai ,

Rugsėjo 27-ąją nuo 2004 metų oficialiai švenčiame Lietuvos socialinių
darbuotojų dieną. Profesinės šventės proga sveikiname visus šį nelengvą
darbą dirbančius žmones, dėkodami jiems už atsidavimą, rūpestį kiekvienu,
kuriam šiandien reikalinga globa ir parama.
Linkime, kad nepristigtų jėgų ir sveikatos Jūsų nelengvame darbe, kad Jūsų
žmogiška šiluma, supratimas, noras padėti, kantrybė būtų lyg neišsenkantis
šaltinis tiems, kam jų šiandien labiausiai reikia: nuskriaustam vaikui, senoliui ar
laikinų rūpesčių prispaustam žmogui.
Tikėkit tuo, ką darote, mylėkit tuos, kuriais kasdien rūpinatės, būkit stiprūs savo
darbe ir laimingi šeimose.

Su Jūsų švente
Pagarbiai
Aukštelkės socialinės globos namų direktorė Janina Baranauskaitė

Aukštelkės socialinės globos namų bendruomenė

2017 rugsėjo 25 / NAUJIENOS

Lietuvos socialinių darbuotojų diena

Lietuvos socialinių darbuotojų diena

Lietuvos socialinių darbuotojų diena