Trumpa dvaro istorija:

Pagryžuvio dvaro romantinio stiliaus rūmai pastatyti 1858 m. pagal žymaus to meto architekto F.Rimgailos projektą. Tas pats architektas suprojektavo ir rūmus juosiantį angliškojo stiliaus parką, kuris išsidėstęs dviejose terasose: viršutinėje – prie rūmų, ir apatinėje – prie upelio. XVIII amžiaus pabaigoje Pagryžuvio dvaras priklausė didikams Šemetoms, o vėliau – Pšeciševskių šeimai. XIX amžiaus pradžioje dvarą valdė Raseinių maršalka Adomas Pšeciševskis, vėliau perdavęs nuosavybę savo sūnui Jeronimui, kuris 1858 metais ir pastate dvaro rūmus. Tačiau Jaronimas Pšeciševskis 1863 metais rėmė sukilėlius, todėl caro valdžia jį ištrėmė į Tomsko guberniją, o dvare tuo tarpu laikinai šeiminikavo rusas Aleksandras Hristianovičius. 1878-aisiais Izidorius Romeris išpirko po sukilimo sekvestruotą Pagryžuvio dvarą. Nuo to laiko dvaras perėjo i Romerių rankas. Mirus Romeriams dvarą turėjo paveldėti jų vaikai, bet po I – ojo pasaulinio karo dvaras buvo nacionalizuotas ir atiduotas tėvams jėzuitams.
Deja, dvaras stipriai nukentėjo per Pirmąjį pasaulinį karą atsidūręs ant fronto linijos.
Nepriklausomos Lietuvos metais Pagryžuvio dvare veikė jėzuitų vienuolynas, o 1951 m. čia įsikūrė Respublikinė plaučių tuberkuliozės sanatorija.

Istorija

Istorija

Istorija